Výbor TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s. oznamuje tímto všem svým dospělým členům, tj. členům s právem volby, že řádná valná hromada TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s. se uskuteční v pondělí 31. října 2022 od 18.00 hodin na chatě Jelení louky, čp.77 v Peci pod Sněžkou.

Navržený rámcový program :

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Volba členů výkonného výboru a kontrolní komise
  4. Schválení účetní závěrky za rok2021
  5. Schválení rozpočtu na rok 2023
  6. Změna výše členských poplatků
  7. Zpráva kontrolní komise
  8. informace výkonného výboru (o hospodaření TJ, o závodní a tréninkové činnosti atd,)
  9. Různé – diskuze
  10. Závěr

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů TJ s právem hlasovat.

V Peci pod Sněžkou dne 27. září 2022

za výkonný výbor TJ: Mgr. Michal Berger

Kategorie: Nezařazené