Výbor TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s. oznamuje tímto všem svým dospělým členům, tj. členům s právem volby, že řádná valná hromada TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s. se uskuteční v neděli 12. listopadu 2023 od 17.00 hodin na chatě Jelení louky, čp.77 v Peci pod Sněžkou.

Navržený rámcový program :

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2022
  4. Schválení rozpočtu na rok 2024
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. informace výkonného výboru (o hospodaření TJ, o závodní a tréninkové činnosti atd,)
  7. Různé – diskuze
  8. Závěr

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů TJ s právem hlasovat.

V Peci pod Sněžkou dne 25. října 2023

za výkonný výbor TJ: Mgr. Michal Berger

Kategorie: Nezařazené