Kondiční trénink

OSÚ AD SLČR ve spolupráci s Andrlesport připravil pro žákovskou kategorii seriál tréninkových videí jako podporu trenérům a jejich svěřencům v období omezení pohybu. Videa mohou použít také trenéři a rodiče mladších dětí, pro mladší kategorie doporučujeme adekvátně snížit počty opakování pro cviky a celkově snížit počty sérií, případně u technicky obtížnějších cviků zvolit lehčí variantu. Cílem videí je názorná prezentace zaměřené tréninkové jednotky, konkrétní tréninkové jednotky používejte v souladu se zaměřením přípravy v ročním tréninkovém cyklu. Videa jsou doplněna textem nebo mluveným slovem, pro přesnější pochopení cviků. 

V sekci metodika na stránkách SLČR AD najdete videa: 

funkční síla, dynamická síla dolních končetin, vytrvalostní síla, mobilizace, strečink.

Připravujeme: 

aktivace a prodýchání břišních svalů, senzomotorika, core + břišní svaly, koordinace 

videa: https://www.czech-ski.com/alpske-discipliny/metodika

Věříme, že uvedený miniseriál těchto videí, pomůže trenérům i závodníkům v obohacení vlastních tréninků, rozšíření portfolia využívaných cviků a v neposlední řadě i k motivaci se stále vzdělávat.

Kategorie: Tréninky